12 javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje predstavljeno paraćinskim poslodavcima

 12 javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje predstavljeno paraćinskim poslodavcima

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Jagodina organizovala je u novom Kulturnom centru forum poslodavaca kako bi paraćinskim poslodavcima predstavila 12 otvorenih javnih poziva/konkursa za zapošljavanje. Cilj foruma bio je upoznati poslodavce sa ovogodišnjim javnim pozivima i mogućnostima zapošljavanja radnika sa evidencije NSZ. Pored predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje iz Jagodine i Paraćina, učesnici foruma bili su i Dušan Petković iz Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore za Šumadiju i Pomoravlje, kao i Vladimir Milićević, predsednik opštine Paraćin.

Prema rečima Svetlane Mitrović, v.d. direktora Filijale Jagodina Nacionalne službe za zapošljavanje, plan je da se kroz mere aktivne politike zapošljavanja uz finansijsku podršku tokom godine zaposli preko 600 lica, kao i 81 osoba sa invaliditetom.

Naša namera je da poslodavce upoznamo sa onim što je trenutno najaktuelnije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a to su raspisani javni pozivi za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja. Dakle, ovde se radi o merama koje podrazumevaju direktnu finansijsku podršku poslodavcima koji će imati potrebu za zapošljavanjem lica. Takođe, želimo da informišemo poslodavce i o nekim drugim uslugama koje pruža NSZ, a koje mogu da im koriste obezbeđivanje kadrova.

kaže Svetlana Mitrović, v.d. direktora Filijale Jagodina Nacionalne službe za zapošljavanje.

Za namene zapošljavanja kroz ove javne pozive opredeljeno je preko 6 milijardi dinara na republičkom nivou. Težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mladi do 30 godina starosti, osobe bez završenog srednjeg obrazovanja, zatim stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

U svim konkursima su precizno definisane kategorije teže zapošljivih lica za čije zapošljavanje mogu da se ostvare podsticaji. Ako bih mogla da ih grupišem, rekla bih da imamo grupu javnih konkursa koji su namenjeni mladim licima koja po prvi put treba da se zaposle ili da se stručno osposobe za rad u struci, takođe imamo jednu grupu konkursa koji su namenjeni osobama sa invaliditetom – na raspolaganju je čitav set mogućnosti za poslodavce koji imaju potrebu ili pak zakonsku obavezu da zaposle ovo kategoriju lica. Treća grupa javnih konkursa bi u neku ruku predstavljala mogućnost za ostvarivanje podsticaja ukoliko poslodavci žele da zaposle lica koja će prekvalifikovati.

objašnjava Svetlana Mitrović, v.d. direktora Filijale Jagodina Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prema podacima paraćinske Službe NSZ, u protekloj godini je putem javnih poziva i konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje uposleno 350 lica, a oko 75 miliona dinara dobili su poslodavci u Paraćinu putem realizacije mera aktivne politike zapošljvanja. Kako iz NSZ-a kažu, evidentan je trend opadanja broja lica na evidenciji nezaposlenih poslednjih godina, a u Paraćinu taj broj trenutno iznosi 6 850.

Jedna od kompanija koja koristi pogodnosti javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje je i kompanija Rimaster koja je na ovaj način zaposlila preko 70 radnika.

Mi smo kada su u pitanju mere aktivne politike zapošljavanja koristili meru obuka na zahtev poslodavca. Ti ljudi su, preko Nacionalne službe za zapošljavanje, imali obuku u trajanju od tri meseca, a zatim su dobili ugovore na neodređeno vreme i dan danas rade kod nas. Ta mera nam je potpuno poznata, odgovara nam i evo, već smo konkurisali za ovu godinu. Ove godine planiramo da zaposlimo još minimum sto radnika, uglavnom u proizvodnji.

kaže Dragana Mitić, hr menadžer kompanije Rimaster d.o.o. Paraćin

Ono što iz Nacionalne službe za zapošljavanje posebno ističu, jeste činjenica da je način prijave i podnošenje dokumentacije za poslodavce umnogome pojednostavljen, s obzirom na to da gotovo sve propratne dokumente za prijavu NSZ preuzima iz registara po službenoj dužnosti. Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra tekuće godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 31. marta 2022. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 15. marta. Dodatne informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja biće dostupne sajtu www.nsz.gov.rs.

Povezane objave