3,5 miliona dinara za projekte u kulturi – konkurs otvoren do 8. marta

 3,5 miliona dinara za projekte u kulturi – konkurs otvoren do 8. marta

Do 8. marta biće otvoren javni konkurs za dodelu sredstava namenjenih za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Paraćin u 2023. Opredeljeni iznos za finansiranje i sufinansiranje projekata u ovoj oblasti je 3,5 miliona dinara.

Pravo učestvovanja na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji opštine Paraćin, u skladu sa Zakonom – osim ustanova kulture shodno članu 74 Zakona o kulturi.

Konkurs se odnosi na projekte u kulturi, kao i projekte umetničkih, odnosno stručnih istraživanja u kulturi. Detaljne informacije o uslovima konkursa nalaze se na zvaničnoj internet stranici Opštine Paraćin.

Povezane objave