„Analogna fotografija je za one koji se njome bave iz ljubavi“

 „Analogna fotografija je za one koji se njome bave iz ljubavi“

Dok digitalna fotografija pruža mogućnost da brzo reagujete i brzo prenesete informaciju, analogna fotografija je više za one koju na drugačiji način doživljavaju fotografiju – ovakvo poređenje pravi majstor fotografije Miroslav Predojević koji je večeras u Kulturnom centru održao predavanje pod nazivom „Istorija fotografije i analogna fotografija“.

Digitalna fotografija je mnogo upotrebljivija za one koji su fotoreporteri, kao i za one koji se bave profeionalnom fotografijom i od nje žive – to su oni koji rade za neke industrije, za reklamne firme… A analogna fotografija je više za one koji se fotografijom bave iz ljubavi.“

kaže Predojević.

Prema rečima ovog istaknutog fotografa koji iza sebe ima 26 samostalnih izložbi i tri objavljene foto-monografije, i digitalna i analogna fotografija imaju svoje prednosti i mane, ali je poznavanje osnova neophodno da bi se fotografijom bavili na kvalitetan način.

Fotografija je jedan od najvažnijih pronalazaka u čovekovoj istoriji. Šta bi se desilo danas da nemamo fotografiju? Svet bi bio siromašniji za mnoge informacije koje fotografija nosi sa sobom. Ono što analognu fotografiju odlikuje je trajnost. Sigurno se sećate da ste gledali fotografije vaših baka i deka. Njih nema puno, možda 5-6, ali ih gledate kao da su juče napravljene.

ističe Miroslav Predojević

Predavanje o istoriji fotografije i analognoj fotografiji organizovala je paraćinska foto grupa ArtTeam u okviru projekta u oblasti kulture „Približimo fotografiju ljudima“.

Ovo predavanje je posvećeno analognoj fotografiji jer je u samom startu osnivanja udruženja zamišljeno da funkcionišemo kroz analognu fotografiju. Međutim, pošto okupljamo veliki broj članova, nije bilo izvodljivo ograničiti rad isključivo na analognu fotografiju. Ipak, želimo da što češće pravimo te „izlete“ u analognu fotografiju i da na taj način pokažemo njen značaj.

kaže Bojan Petrović, član foto grupe ArtTeam

Ovo predavanje ujedno je bilo i uvod u 11. Foto-safari koji će ArtTeam organizovati sutra u Zabregi, a na kome će okupljeni fotografi raditi upravo analognim fotoaparatima.

Povezane objave