Anketiranje Paraćinaca o zaštićenim područjima u opštini

 Anketiranje Paraćinaca o zaštićenim područjima u opštini

Volonteri UG Pridruži se danas su građane opštine Paraćin anketirali o značaju zaštite prirode Paraćina, a sve u sklopu realizacije projekta Zaštitimo prirodu Paraćina. Građani su odgovarali na pitanja koliko je značajna životna sredina, ali i na pitanja vezana za zaštićena područja na teritoriji opštine Paraćin.

Na anketnom listiću našla su se i pitanja: znate li da je na teritoriji opštine Paraćin Prostornim planom predviđeno 20 područja za zaštitu; Znate li da na teritoriji opštine Paraćin postoji jedno zaštićeno područje po Zakonu o zaštiti prirode – Spomenik prirode Vrelo Grze?

Takođe, anketirani su imali priliku da sami predlože područje koje bi trebalo zaštiti.

Odziv građana bio je iznad očekivanja, što pokazuje da tema zaštite prirode ima podršku javnosti. Prikupljene predloge ćemo ramotriti i posle održavanja okruglog stola uz učešće stručnjaka uvrstiti u konačni predlog koji ćemo dostaviti donosiocima odluka.

kažu iz UG Pridruži se.

Ovaj tekst je plaćeni sadržaj. Projekat finansira Evropska unija kroz program EU za tebe.

Povezane objave