BEZ ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE PARAĆIN, ZAMENIKA I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA

 BEZ ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE PARAĆIN, ZAMENIKA I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA

Iako je Izbor izvršnih organa opštine Paraćin – predsednika opštine, zamenika i članova Opštinskog veća bila 9. tačka na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Paraćin, bez rasprave, a javnim glasanjem skupštinska većina odlučila je da ova tačka ne bude na dnevnom redu današnje sednice.

Prethodno su potvrđeni mandati odbornicima, nakon čega je 15 odbornika Ujedinjene opozicije Paraćina i koalicije Paraćin protiv nasilja napustili sednicu.

Tajnim glasanjem za predsednicu skupštine je ponovo izabrana Slavica Jovanović, sa 33 glasa ZA od 40 prisutnih odbornika, za zamenika predsednice SO ponovo je izabran Miloš Đokić a za sekretara Dragana Kostić.

Ipak, ime prvog čoveka opštine Paraćin još uvek je nepoznato i neće se znati do naredne sednice skupštine.

Povezane objave