Cilj projekta „Transparentno iz budžeta“ izmene Pravilnika o dodeli sredstava za programe iz javnog interesa

 Cilj projekta „Transparentno iz budžeta“ izmene Pravilnika o dodeli sredstava za programe iz javnog interesa

Udruženje građana „Pridruži se“ u okviru projekta „Transparento iz budžeta“ sprovelo je istraživanje i prikupilo deo dokumentacije o dodeli sredstava udruženjima građana u proteklom periodu iz opštinskog budžeta. Cilj projekta je, kako kažu iz udruženja, da budu predložene izmene Pravilnika o dodeli sredstava za programe iz javnog interesa, tj. udruženjima građana iz opštinskog budžeta, kako bi postupak odlučivanja o finansiranju projekata udruženja bio transparentniji i objektivniji.

Verujemo da je i interes udruženja i interes onih koji u opštini donose odluke isti – da se opštinske pare upotrebe na najbolji mogući način i da nema nikakve sumnje na pojavu korupcije. Na žalost, još uvek ne raspolažemo kompletnom dokumentacijom koja nam je potrebna i to kako izgleda pre svega zbog nesnalaženja administracije. Zašto to kažem? Pa najpre, podneli smo ukupno 92 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, a dobili smo 40 odgovora. Opštinska uprava nam je za 16 zahteva odgovorila da jednostavno ne mogu da nađu dokumentaciju u arhivi, a u 36 zahteva su umesto da nam po zakonu dostave kopije dokumentacije napisali da možemo da izvršimo uvid u istu, jer je „dokumentacija obimna“, što kako kažem nije ono što smo tražili. Svaki građanin naime po zakonu ima pravo da dobije javno dostupna dokumenta.

kaže Dragan Ristić, iz UG Pridruži se.

Ristić kaže da su iz Opštinske uprave tražili sve projekte sa kojima su udruženja konkurisala 2021. godine, kao i sve izveštaje o utrošku sredstava. Dobili su, kako kaže, sve izveštaje o utrošku sredstava, a za projekte za ista ta udruženja opštinska uprava je odgovorila da je dokumentacija obimna i da ne mogu da je iskopiraju, već da je moguće izvršiti uvid u istu.

Međutim, oni su nam  u okviru izveštaja, čije smo kopije dobili, dostavili i projekte, jer projekat, tekst projekta koji udruženje dostavlja opštini kad konkuriše za sredstva, deo je izveštaja. Znači – mi smo već dobili kopije projekata kroz kopije izveštaja, kada su nam odgovorili da po drugom zahtevu te iste kopije projekata ne mogu da dostave jer je dokumentacija „obimna“. Iz ovog se vidi da nije istina da je dokumentacija „obimna“, već da različiti službenici u opštini očigledno imaju različitu motivaciju, možda i odgovornost, da postupaju po zakonu. Takođe, u nekim slučajevima, Skupština Opštine je odgovorila da izveštaji o utrošku sredstava za udruženja nisu razmatrani od strane skupštine, a onda kad smo naveli tačne datume održavanja sednica i tačke dnevnog reda kada su ti izveštaji razmatrani, oni su nam dostavili materijal u obliku kopije.

rekao je Ristić na konferenciji za medije.

Iz udruženja navode da im u ovom trenutku nedostaje dokumentacija za šest godina kad je reč o odlukama o dodeli sredstava, za koju im je rečeno da je nema.

Mi smo sigurni da ta dokumentacija postoji, jer je razmatrana od strane opštinskih organa, ali da prosto nema volje da se po arhivi traži i pronađe ova dokumentacija. Nismo odustali od ovih zahteva i tražićemo kroz žalbe koje smo podneli kancelariji poverenika za pristup informacijama od javnog značaja da nam i ova dokumentacija koja sigurno postoji, bude dostavljena. Po pribavljanju dokumentacije izradićemo analizu i izaći u javnost sa nalazima. Posle toga pripremićemo nacrt izmena Pravilnika i sa njim izaći pred ostala udruženja, građane i donosioce odluka.  Za sad, čini nam se da bi obavezno bilo da u Pravilnik uđe javno objavljivanje izveštaja o utrošenim sredstvima, ali da ne ulazim sada u detalje.

kaže Dragan Ristić, predstavnik UG Pridruži se.

On je dodao da ubuduće očekuje saradnju ostalih udruženja građana, kao i donosioca odluka, kako bi bio izrađen što kvalitetniji Pravilnik.

To je u interesu svih. Udruženja imaju interes da utakmica za budžetska sredstva bude po pravilima, a donosioci odluka imaju interes da postupaju po jasnim pravilima i da uvek u javnosti mogu da brane svoje odluke. 

zaključuje Ristić.

Povezane objave