Crveni krst obeležava 7. april – Svetski dan zdravlja

 Crveni krst obeležava 7. april – Svetski dan zdravlja

Crveni krst Srbije kao i svake godine 7. aprila obeležava Svetski dan zdravlja. Svetski dan zdravlja je globalna kampanja koja stavlja u fokus jedan od javnozdravstvenih problema od druśtvenog značaja i pruža mogučnosti da se započne udružena akcija u cilju unapredenja zdravlja i blagostanja Ijudi. Ovogodišnji Svetski dan zdravlja obeležava se pod sloganom „Zdravlje za sve“. 

Na Svetski dan zdravlja, iz Crvenog krsta podsećaju da je pravo na zdravlje osnovno Ijudsko pravo i da svaki čovek mora imati pristup neophodnim zdravstvenim uslugama. U današnje vreme 30% svetske populacije nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama. Skoro dve milijarde ljudi suočava se sa katastrofalnim ili osiromašujućim troškovima za zdravstvene usluge i negu i susreće se sa značajnim nejednakostima koje najviše utiču na one u najugroženijim sredinama.

Da bi „Zdravlje za sve“ postalo stvarnost, potrebni su nam pojedinci i zajednice koji imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, kako bi mogli da brinu osvom zdravlju i zdravlju svojih porodica; kvalifikovani zdravstveni radnici koji pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, usredsredenu na ljude i kreatori politike posvećeni ulaganju u univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom.

poručuju iz Crvenog krsta.

Zdravstvena zaštita je delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja gradana. Obuhvata sprovodenje mera za očuvanje i unapredenje zdravlja gradana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja, i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

Crveni krst kao svetska organizacija posmatra zdravstvenu zaštitu kao veoma važnu temu u 21. veku. Crveni krst Srbije, a samim tim i paraćinska organizacija, tokom godine sprovodi niz aktivnosti kroz koje se bavi upravo pitanjem javnog zdravlja. Kroz predavanja i radionice za decu, mlade i odrasle propagira zdrave stilove života; takođe kroz edukacije uključuje se u borbu protiv narkomanije i bolesti zavisnosti; redovno obeležava Nacionalni i Svetski dan borbe protiv duvanskog dima, Svetski dan srca, Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Ovo je samo deo aktivnosti sprovedenih u cilju poboljšanja kvaliteta života stanovništva.

Povezane objave