Crveni krst obeležio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima

 Crveni krst obeležio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima

U dnevnom klubu za stara i ostarela lica u Paraćinu zaposleni Crvenog krsta Paraćin razgovarali su juče sa korisnicima ovog kluba povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima. U informativnoj diskusiji na temu „Prepoznavanje nasilja nad starima“ sa posebnim osvrtom na zaustavljanju nasilja nad starim ženama, podeljeni su pamfleti Crvenog krsta Srbije u kojima stoji kako stariji mogu prepoznati i gde prijaviti nasilje ako ga trpe.

 Crveni krst Srbije, u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti u Beogradu je organizovao konferenciju „Zatvaranje kruga: rešavanje rodno zasnovanog nasilja u starijem životnom dobu – odgovori zasnovani na javnim politikama, zakonima i dokazima“. Tim povodom predstavljeni su rezultati istraživanja koje se bavilo rodno zasnovanim nasiljem nad starijim ženama u regionu. Rezultati pokazuju da je više od polovine starijih žena u regionu iskusilo neki oblik rodno zasnovanog nasilja tokom života, da žive duže, često u lošijem zdravlju, u većem siromaštvu i neretko su neformalni negovatelji.

„Kontrolisanje, zlostavljanje, ucenjivanje, ekonomski zasnovano nasilje od strane intimnog partnera najčešći su oblici psihičkog nasilja, a posledice su anksioznost, poteškoće u spavanju, gubitak samopouzdanja, depresija i napadi panike“.

rekla je stručni saradnik za zdravstveno-preventivne aktivnosti Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović.

Poverenica je navela da bi trebalo raditi na tome da se što pre pristupi kreiranju novog strateškog dokumenta o starenju, te da bi akcenat trebalo staviti na obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Povezane objave