Do 20. jula prijava štete u majskim i junskim poplavama

 Do 20. jula prijava štete u majskim i junskim poplavama

foto: arhiva

Opština Paraćin poziva sugrađane da podnesu prijavu o nastaloj šteti na porodičnim objektima tokom majskih i junskih poplavai navode da je rok za to 20. jul:

Svim građanima koji su pretrpeli materijalnu štetu na stambenim porodičnim objektima uzrokovanu dejstvom elementarne nepogode – poplave u maju i junu 2023. godine da mogu da podnesu prijavu nastale štete preko pisarnice na šaleteru broj 8 Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin, ulica Tome Živanovića br. 10 Komisiji za procenu štete nastale nakon elementarne nepogode na poprodičnim stambenim objektima u svojini građana opštine Paraćin. Prijava može da se podnese do 20. jula 2023. godine. – navode iz lokalne samouprave.

Povezane objave