Izmene i dopune Plana razvoja opštine Paraćin na javnoj raspravi do kraja meseca

 Izmene i dopune Plana razvoja opštine Paraćin na javnoj raspravi do kraja meseca

foto: arhiva

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Plana razvoja opštine Paraćin 2021. – 2027. godine upućen je na javnu raspravu, odluka je Opštinskog veća. U Nacrtu Odluke kao prioritetni ciljevi izdvajaju se razvoj privrede kroz privlačenje investicija, zatim poboljšanje standarda građana, unapređenje usluga socijalne zaštite i rad na poboljšanju populacione politike.

Dokument o Odluci se nalazi na sajtu paracin.rs. Javna rasprava traje 20 dana.

Primedbe, predloge i sugestije moguće je dostaviti elektronskim putem na adresu: snezana_popovic@paracin.rs ili poštom na adresu: Opština Paraćin-Uprava za LER, javne službe i društvene delatnosti, ul. Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke“, navodi se na sajtu Opštine Paraćin.

Povezane objave