Izmerene visoke vrednosti prizemnog ozona u Popovcu ukazuju na zagađenost vazduha

 Izmerene visoke vrednosti prizemnog ozona u Popovcu ukazuju na zagađenost vazduha

U Popovcu su prethodnih dana izmerene povišene vrednosti prizemnog ozona, koje su prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine iznosile i preko 140 μg/m3. Prema dostupnim podacima, u prethodna četiri dana koncentracija prizemnog ozona u Popovcu premašila je graničnu vrednost od 120 μg/m3, a preporuka SZO je još i niža i iznosi 100μg/m3 što znači da su izmerene vrednosti u Popovcu opasne po zdravlje ljudi.

Ozon je gas koji je sastavni deo atmosfere, a prema tome u kom delu atmosfere se nalazi, deli se na dobar i loš. Dobar ozon je onaj koji je prirodni deo viših slojeva atmosfere (stratofere) i njegova je uloga da štiti život na planeti od štetnih ultraljubičastih sunčevih zraka. Na žalost, čovek svojim aktivnostima emituje u atmosferu mnogobrojna štetna hemijska jedinjenja koja uništavaju dobar stratosferski ozon praveći tzv „ozonske rupe“.

Loš ozon je onaj koji se nalazi u prizemnim slojevima troposfere – prizemni ozon. Prizemni ozon spada u zagađivače vazduha zbog štetnog dejstva na zdravlje i životnu sredinu i jedan je og glavnih sastojaka smoga. Azotni oksidi i isparljiva organska jedinjenja u prisustvu sunčeve svetlosti i toplote hemijski reaguju, a proizvod tih reakcija je prizemni ozon. Najčešće se visoke koncentracije prizemnog ozona stvaraju u urbanim sredinama tokom toplih i sunčanih letnjih dana. 

Udisanje ozona može štetiti zdravlju – najugroženije grupe su asmatičari, deca, stariji ljudi, oni koji su aktivni napolju (posebno radnici na otvorenom). Kao ugrožene grupe izdvajaju se i ljudi sa određenim genetskim predispozicijama kao i oni sa nedostatkom pojedinih nutritijenata kao što su vitamin C i E. Deca su ipak u najvećoj opasnosti od udisanja prizemnog ozona jer su njihova pluća još uvek u razvoju. Provodeći dosta vremena napolju, u igri i fizičkim aktivnostima, rizik od izlaganja prizemnom ozonu se povećava.

Povezane objave