Javni poziv za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica do kraja juna

 Javni poziv za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica do kraja juna

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala i opreme za završetak ili adaptaciju stambenog objekta otvoren je do 30. juna.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti – lično preko pisarnice Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin (šalter broj 8) ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala i opreme za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, ul. Tome Živanovića broj 10, 35250 Paraćin, sa naznakom: za “JAVNI POZIV – NE OTVARATI”.

Obrazac Prijave i fotokopiju Javnog poziva zainteresovani mogu preuzeti u kancelariji povereništva Komesarijata za izbeglice i migracije opštine Paraćin, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova. Dodatne informacije mogu se naći na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Paraćin.

Povezane objave