Jelenić: Očekujem da do sutra požar bude potpuno saniran; u toku merenja zagađenja vazduha na tri merna mesta na deponiji

 Jelenić: Očekujem da do sutra požar bude potpuno saniran; u toku merenja zagađenja vazduha na tri merna mesta na deponiji

Požar je istog dana bio lokalizovan, u smislu da nije postojala šansa da se širi, ono što je sada ostalo su ponovna tinjanja koja ćemo, nadam se do sutra potpuno eliminisatikaže Marko Jelenić, v.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća Paraćin za lokalni.rs.

Požar koji je na gradskoj deponiji izbio u subotu popodne, prema rečima nadležnih zahvatio je prostor duž puta po sredini deponije gde prolaze kamioni smećari kako bi nasipali otpad.

Duž cele te ivice, ruba tog puta bilo je upaljeno. Kao da je neko išao i benzinom polio i sve zapalio. To kažu i ljudi koji rade na sanaciji, iz Vatrogasne jedinice. To se jako brzo proširilo i rasplamsalo. Mi sada imamo stalna dežurstva na prostoru deponije, ali ćemo uvesti video nadzor, a i dok su periodi ovako velikih vrućina povući ćemo portirsku službu iz Uravne zgrade i ljude ćemo rasporediti tamo da imaju neka pasivna dežurstva da situaciju kontrolišu konstantno.

kaže Jelenić.

Prema rečima nadležnih, akcija saniranja požara uključivala je gašenje cisternama sa vodom, kombinovanom mašinom, buldožerom kojim je rasplaniran otpad, kao i zatrpavanje zemljom. U akciji je učestvovala i Vatrogasna jedinica. Na pitanje kako komentariše zagađenost vazduha usled širenja dima po gradu, Jelenić kaže da se trenutno merenja vrše na tri merna mesta na samoj deponiji:

Po prijavi jednog našeg građanina, inspekcija za zaštitu životne sredine naložila je merenja još nakon prethodnog požara, pa je Zavod za javno zdravlje Ćuprija započeo merenja u zoni smetlišta, za sada ona pokazuju vrednosti u normali. Vrednosti tih PM čestica tamo su umereno povećane gotovo uvek, ali je bitno da nema velikih koncentracija teških metala. Ipak, merenja će se vršiti i narednih dana pa ćemo tek naknadno moći da utvrdimo kakva je situacija.

objašnjava Jelenić.

Mobilna ekotoksikološka laboratorija Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji merenja na smetlištu Buljanka započela je 22. jula, a uzorkovanje ukupnih taložnih materija vršiće se do 22. avgusta, nakon čega će se vršiti analiza i biti sačinjen izveštaj.

Kada je u pitanju odgovornost za pojavu požara, iz JKP-a kažu da će konstantan monitoring dovesti do momentalne reakcije, a postavljanjem kamera biće lakše i procesuiranje odgovornih, ukoliko se dokaže da je u pitanju namerno paljenje vatre.

Povezane objave