KZM UG Pridruži se o toku realizacije projekta „Štitimo li prirodu?“

 KZM UG Pridruži se o toku realizacije projekta „Štitimo li prirodu?“

Javnost opštine Paraćin, kao i donosioci odluka u Opštini, biće detaljno obavešteni o stanju svih područja koja su predmet analize predviđene projektom „Štitimo li prirodu?“ rekao je Dragan Ristić, zastupnik ovog udruženja na držanoj konferenciji za medije. Projekat se bavi analizom 20 područja na teritoriji opštine Paraćin koja su prostornim planom predviđena za zaštitu.

Sam naziv projeka ,, Štitimo li prirodu?“ govori o temi kojom se UG Pridruži se bavilo prethodnih meseci, u saradnji sa WWF Adria, a po programu pod nazivom „Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – bezbedna priroda i klima“.   

Iskoristio bih ovu priliku da pozovem građane Paraćina, a posebno donosioce odluka da nam pomognu i aktivno se uključe u ostvarivanje ciljeva projeka ,,Štitimo li prirodu?“, jer oni su u opštem interesu kako sadašnjih tako i budućih generacija Paraćina i okoline. Podsećam vas da su ti ciljevi ukratko rečeno unapređenje zaštite  prirode, očuvanje biodiverziteta i prirodnih dobara na području Opštine Paraćin. Koja su to područja već je definasano Prostornim planom iz 2006. godine i ima ih ukupno 20. Međutim, čini  se da se tu i stalo tj. veoma  malo je urađeno  na daljem unaprepređenju ovih područja do njihove konačne zaštite. Nažalost, istraživanja koja smo sproveli prethodnih meseci na svih 20 područja ukazuju na to da je su neka od njih  u manjoj ili većoj meri degradirana – pre svega ljudskom aktivnošću ali i usled klimatskih promena, pa shodno tome kod nekih čak i nije više moguće sprovesti zaštitu u prvobitno planiranom obimu po Prostornom planu iz 2006. godine. O tome kakvo je stanje naše UG zateklo na terenu, kao i o tome šta smo utvrdili po pitanju lokalnih politika iz oblasti zaštite prirode javnost će biti upoznata narednih mesec dana preko našeg sajta www.pridruzise.rs , preko Fb stranice našeg udruženja i preko objava lokalnih medija. To su svakako najobimnija istraživanja u oblasti zaštite prirode Paraćina u proteklih 15 godina.  Zamolio bih građane da se u narednih mesec dana aktivno uključe pre svega preko naše Fb stranice i daju svoje sugestije i predloge , kako bi inicijativa za zaštitu prirode Paraćina, koji želimo da predložimo donosiocima odluka, bila što obuhvatnija. 

rekao je Ristić.

Projektom je obuhvaćena i realizacija podkast emisija o ovoj temi a gosti su bili stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine, kao i meštani koji žive u blizini područja koja su Prostornim planom opštine Paraćin predviđena za zaštitu. 

Neke od tih emisija već narednih dana možete ispratiti na  Fejsbuk stranici našeg udruženja. Donosioci odluka biće posebno obavešteni o svim detaljima naših istraživanja i naše inicijative sa predlozima lokalnih politika putem direktne pošte. Očekujemo da se aktivno uključe i ostale OCD, jer ponoviću – zaštita prirode Paraćina u opštem je interesu cele zajednice. Krajem februara organizovaćemo u našim prostorijama  Okrugli sto gde će biti pozvani OCD, eksperti, donosioci odluka, preduzetnici, kao i svi zainteresovani građani gde će se razgovarati o ovoj temi i definisati konačan predlog za izmenu politika zaštita životne sredine koji će biti upućen nadležnim institucijama. O datumu i vremenu održavanja Okruglog stola javnost će biti blagovremeno obaveštena. 

zaključio je Ristić.

„WWF Adria-Serbia“ je deo svetski poznate dobrotvorne organizacije za zaštitu životne sredine – WWF (ranije „World Wide Fund for Nature“) i u Srbiji realizuje projekat „Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“. Sprovođenje projekta ostvaruje se uz finansijsku podršku EU.

Povezane objave