Na planini Baba skoro 20 vrsta dnevnih leptira, uključujući i dve strogo zaštićene vrste

 Na planini Baba skoro 20 vrsta dnevnih leptira, uključujući i dve strogo zaštićene vrste

foto: Slava Perić

Da li ste znali da na području planine Baba ima čak 19 vrsta dnevnih leptira?

U ispitivanju biodiverziteta dnevnih leptira koje je dr Miloš Popović vršio na području planine Baba, zabeleženo je ovih 19 vrsta leptira: Aporia crataegi, Araschnia levana, Argynnis paphia, Brintesia circe, Coenonympha pamphilus, Gonepteryx rhamni, Gonepteryx rhamni, Iphiclides podalirius, Iphiclides podalirius, Melanargia galathea, Melitaea athalia, Ochlodes sylvanus, Papilio machaon, Pararge aegeria, Pieris napi, Pieris rapae, Pyrgus malvae, Vanessa cardui i Zerynthia polena.

Među navedenim vrstama su i dve strogo zaštićene vrstePapilio machaon i Zerynthia polena, od kojih je druga vrsta zaštićena i Direktivom o staništima EU.

Svi podaci dobijeni u ispitivanju dr Popovića dostupni su na sajtu biologer.rs.

foto: S.P.

Fotografije su vlasništvo Slave Perića koji ih je ustupio na korišćenje.

Povezane objave