Na teritoriji opštine Paraćin 20 područja planirano za proglašavanje zaštićenim

 Na teritoriji opštine Paraćin 20 područja planirano za proglašavanje zaštićenim

foto: screenshot facebook Pridruzi se

Prostornim planom opštine Paraćin planirano je proglašenje 20 zaštićenih područja po Zakonu o zaštiti prirode.
Radi se o sledećim područjima: Vidovački ključ, Staro Moravište – Korman, park šuma Glavica, lokaliteti iznad Bošnjana i “Pod gornjim poljem”, planina Baba, slivno područje pritoka i deo klisure Grze, klisure Suvare, lokalitet Suvače, gornji tok Crnice, park šuma Vavilo, vrelo Crnice, Pešterac/Šuplja stena, Troglan bara, lokalitet pod Magarčkim vrhom, vrelo Grze, lokalitet Parlog, izvorište Mijovačkog potoka, lokalitet između Male Brezovice i Poloma, jezero Buljanka.

UG Pridruži se kroz projekat „Zaštitimo prirodu Paraćina“ koji realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Evropskom unijom poziva građane da predlože područja za koja smatraju da treba uključiti u plan zaštite. Predloge je moguće poslati putem mejla na zastita@pridruzise.rs

Povezane objave