Obaveštenje o izmirivanju komunalnih obaveza nakon formiranja JKP Crnica Paraćin

 Obaveštenje o izmirivanju komunalnih obaveza nakon formiranja JKP Crnica Paraćin

foto: screenshot paracin.rs

Nakon spajanja javnih preduzeća JKP Paraćin i Vodovod u novo čiji je naziv Crnica Paraćin, sve dalje uplate za komunalne usluge za utrošenu vodu, kanalizaciju, sakupljanje i odvođenje čvrstog komunalnog otpada, pijačne usluge i obaveze prema gradskom groblju, te parking servisu mogu se izmiriti u novom javnom preduzeću sa sedištem u čika Tasinoj ulici broj 11.

JKP “Crnica” obavestilo je korisnike komunalnih usluga da će sve uplate izvršene na tekuće račune prethodnih javnih preduzeća biti automatski transferisane na novi račun JKP “Crnice”.

Sve detaljnije informacije građani mogu dobiti i pozivom na broj telefona 035 563 636, poručuju iz ovog javnog preduzeća.

Povezane objave