Opštinski konkurs za finansiranje projekata u kulturi

 Opštinski konkurs za finansiranje projekata u kulturi

foto: screenshot paracin.rs

 2.500.000 dinara opredelila je Opština Paraćin za finansiranje projekata u kulturi u 2022. godini. Pravo učešća na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, zatim pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji opštine Paraćin, navodi se na sajtu Opštine Paraćin.

Rok za prijavu je 30 dana od objavljivanja javnog konkursa.

Konkurs se odnosi na projekte u kulturi kao i projekte umetničkih, odnosno stručnih istraživanja u kulturi, a shodno Zakonu o kulturi, kulturne oblasti na koje se odnosi su :

1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura;
4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7) digitalno stvaralaštvo i multimediji;
8) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.);
9) delatnost zaštite u oblasti nepokretnih kulturnih dobara;
10) delatnost zaštite u oblasti pokretnih kulturnih dobara;
11) delatnost zaštite u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa;
12) bibliotečko-informacione delatnosti;
13) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
14) menadžment u kulturi;
15) upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti.

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji će biti realizovani u 2022. godini opredeljuju se Odlukom o budžetu opštine Paraćin za 2022. godinu. Način prijave i potrebna dokumentacija dostupni su na sajtu paracin.rs.

Povezane objave