Otvoren opštinski konkurs za finansiranje programa od javnog interesa – opredeljeno 11 miliona dinara

 Otvoren opštinski konkurs za finansiranje programa od javnog interesa – opredeljeno 11 miliona dinara

Opština Paraćin raspisala je konkurs za finansiranje programa od javnog interesa – pravo podnošenja prijave za finansiranje programa od javnog interesa imaju nevladine organizacije, udruženja građana koja imaju registrovano sedište na teritoriji opštine Paraćin. Programi moraju biti realizovani na teritoriji opštine Paraćin.

Udruženja sredstva mogu da koriste za realizaciju programa iz sledećih oblasti :

1) Boračko-invalidske zaštite, pomoći starima
2) Zaštite lica sa invaliditetom
3) Humanitarnih programa (prema opštinskoj Odluci)
4) Zaštite životinja
5) Podsticanja razvoja preduzetništva
6) Drugih programa kojima udruženja slede javne potrebe

Uslovi za izbor programa koji se finansiraju iz budžeta opštine Paraćin su:

  • usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • usklađenost sa javnim potrebama i interesima građana;
  • podsticanje solidarnosti, zaštite, samopomoći i pomoći licima u specifičnim životnim situacijama;
  • usmerenost ka što većem broju korisnika;

Detaljne informacije o uslovima konkursa i načinu prijave nalaze se na internet stranici Opštine Paraćin.

Povezane objave