Popovac prvi u Srbiji po broju dana prekomerno zagađenog vazduha PM10 česticama

 Popovac prvi u Srbiji po broju dana prekomerno zagađenog vazduha PM10 česticama

screenshot xEco.info

Prema merenjima državne merne stanice u Popovcu čiji su podaci objavljeni na aplikaciji xEco.info, vazduh u Popovcu prekomerno je zagađen PM10 čsticama čije su vrednosti u poslednja 24h dostigle 66µg/m3. Ovo je 73. dan u 2023. godini da je u Popovcu izmerena koncentracija PM10 čestica veća od dozvoljene ( dozvoljeno 50µg/m3), što Popovac zaključno sa 14. julom stavlja na prvo mesto po broju dana izmerenih prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti. Popovac ovo neslavno prvo mesto deli sa Valjevom.

screenshot xEco.info

Ukupan dozvoljen broj prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti iznosi 35 tokom čitave godine, a Popovac za sada ima duplo više dana sa prekoračenjem granićnih vrednosti. Tokom 2022. u Popovcu ih je bilo 146.

Povezane objave