Popovac više od trećine prethodne godine imao prekomerno zagađen vazduh

 Popovac više od trećine prethodne godine imao prekomerno zagađen vazduh

Sudeći po analizi kvaliteta vazduha u Popovcu koju je objavio ekološki aktivista Vladan Vugdelija, u Popovcu je čak trećinu prethodne godine zabeleženo prekomerno zagađenje vazduha PM2.5 i PM10 česticama.

Merna stanica u Popovcu u toku 2022. godine zabeležila je 146 prekoračenja dnevne granične vrednosti suspendovanih čestica PM10, a dozvoljeno je 35 prekoračenja godišnje.

screenshot

Broj dana sa izmerenim koncentracijama PM2.5 čestica većim od dozvoljenih je tokom 2022. godine bio 121.

Podaci za Paraćin nisu dostupni jer merna stanica u Paraćinu ne meri koncentraciju PM čestica u realnom vremenu.

Kompletnu analizu Vladana Vugdelije, kao i predloge upućene Opštini Paraćin možete naći na ovom linku.

Povezane objave