Popovčani većinu 2021. udisali PREKOMERNO ZAGAĐEN vazduh

 Popovčani većinu 2021. udisali PREKOMERNO ZAGAĐEN vazduh

foto: Vladan Vugdelija

Merna stanica u Popovcu je u toku 2021. godine zabeležila čak 130 prekoračenja dnevne granične vrednosti suspendovanih čestica PM10, govore zvanični podaci Agencije za zaštitu životne sredine. Na godišnjem nivou, dozvoljeno je 35 prekoračenja, a podaci iz Popovca za 2021. godinu višestruko su veći. Nivo zagađenja vazduha na osnovu podataka Agencije za zaštitu životne sredine objavila je Nacionalna ekološka asocijacija u svom izveštaju VAZDUH 2021- Kvalitet vazduha u Republici Srbiji u toku 2021. godine. Praćenje zvaničnih informacija za područje Popovca već par godina prati dipl. pravnik Vladan Vugdelija koji je nedavno objavio analizu ove neslavne statistike.

Prema Vugdelijinoj analizi, nivo zagađenosti vazduha u Popovcu poprimio je u prethodnoj godini znatno veće razmere nego ranije, s obzirom na to da je broj prekoračenja dnevne granične vrednosti 2019. godine bio ukupno 37, a 2020. godine 83 prekoračenja. Sudeći po početku, ni u 2022. situacija neće biti bolja, s obzirom na to da je u januaru već zabeleženo 11 prekoračenja  dnevne granične vrednost suspendovanih čestica PM10.

Šta su PM10 i PM2.5 čestice i koliko su opasne?

foto: https://www.vazduh.info/saznajte-vise-o-pm-10-cesticama-i-kako-se-zastititi/

PM10 čestice sastavni su deo prašine – veličine su oko 10 mikrometara a predstavljaju smešu dima, čađi i kiseline, uz teške metale poput olova, nikla i arsena. Izuzetno male dimenzije omogućavaju im da „probiju“ prirodnu zaštitu organizma i dođu do pluća. U slučaju udisanja PM10 čestica koje skraćuju dah, srce se napreže da bi kompenzovalo smanjeni unos kiseonika i pri tom se iscrpljuje. Na taj način, pored razboljevanja pluća, one dovode i do srčanog ili moždanog udara, piše sajt centair.org. Čestice PM2,5 su još sitnije, te zbog toga mogu dopreti čak do krvotoka i tako izazvati kardiovaskularna, cerebrovaskularna i respiratorna oštećenja. Obe vrste čestica nastaju kao posledica uticaja načina grejanja, saobraćaja i industrije. 

S obzirom na to da ukupnim emisijama PM10 najviše doprinose individualna ložišta, obično su vrednosti koncentracija PM10 znatno veće u hladnoj nego u toploj polovini godine. Međutim, iz urađene analize, vidi se da je odnos broja dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti u Popovcu drugačiji u poređenju sa ostalim mestima gde se zagađenje meri. Čak 44% od ukupnog broja dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti PM10 bio je u toploj sezoni godine – od aprila do septembra.

2/3 vremena u 2021. Popovčani udisali prekomerno zagađen vazduh PM2.5 česticama

Uzimajući u obzir nove preporučene vrednosti Svetske zdravstvene organizacije za materije PM2.5 (5 μg/m3 godišnje), dolazimo do zaključka da su vrednosti izmerene u Popovcu čak 232 dana u prethodnoj godini bile veće od preporučenih. Takođe, kada uporedimo nove preporučene vrednosti SZO za čestice PM10 (15 μg/m3 na godišnjem nivou) sa podacima iz Popovca, zaključujemo da su meštani ovog paraćinskog sela polovinu 2021. godine udisali vazduh prekomerno zagađen česticama PM10.

foto: Vladan Vugdelija

S obzirom na to da državna merna stanica koja je locirana u gradu ne meri koncentraciju suspendovanih čestica PM2.5 i PM10, nemamo relevantne podatke o nivou zagađenosti vazduha u samom gradu.

Vugdelija kaže da je poslao nekoliko predloga za rešavanje ovog problema lokalnoj samoupravi, a jedan od njih je i osnivanje Zelenog saveta opštine. Kako kaže, razgovora na tu temu je bilo, ali konkretno ništa još uvek nije učinjeno. On je pozvao Opštinu da pokrene proceduru izrade Plana kvaliteta vazduha sa ciljem da se postignu odgovarajuće granične vrednosti zagađujućih materija, a zalaže se i za pokretanje inicijative za obezbeđenje merenja koncentracija PM u Paraćinu u realnom vremenu kao i za redovno informisanjem građana o zagađenosti vazduha. Ono što je, prema Vugdelijinim rečima, dobra vest – to je činjenica da je za 2022. godinu Opština Paraćin zaključila ugovor o godišnjem programu monitoringa kvaliteta vazduha na mernim mestima Paraćin – centar grada i Popovac.

Povezane objave