Prijava za jednokratnu pomoć izbeglim i interno raseljenim licima do 2. oktobra

 Prijava za jednokratnu pomoć izbeglim i interno raseljenim licima do 2. oktobra

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći u ogrevnom drvetu – sa prevozom, za najugroženije porodice izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Paraćin traje do 2. oktobra. Pomoć se odobrava jednokratno, u ukupnom iznosu do 35 hiljada dinara po porodici.

Postupak sprovodi Komisija na osnovu podnetih zahteva i priložene dokumentacije. Prijavni obrazac se preuzima a zatim podnosi lično u Kancelariji Povereništva Komesarijata za izbeglice i migracije – broj 7 u zgradi Opštine, ili se šalje preporučenom poštom, do 2. oktobra.

U navedenoj Kancelariji mogu se dobiti i detaljnija uputstva i informacije o javnom pozivu, navodi se na sajtu Opštine Paraćin.

Povezane objave