Ristić: Nadamo se da će naša inicijativa naići na dobar prijem donosioca odluka

 Ristić: Nadamo se da će naša inicijativa naići na dobar prijem donosioca odluka

Udruženje građana Pridruži se nakon višemesečne realizacije projekta Zaštitimo prirodu Paraćina na pisarnici Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove predalo je inicijativu sa predlogom skupštinskog zaključka koja se odnosi na uspostavljanje planskim dokumentima novih zašitćenih područja u Opštini Paraćin.

Predlog Zaključka odnosi se na obaveze Opštine prilikom izrade novih prostornih planova da zadrže sve do sada predviđene lokalitete za zaštitu, a osim toga Zaključak uključuje i nove predloge za zaštitu – Nikolin kladenac na planini Juhor, Spomenik prirode Dve lipe u Raševici, kao i područje lagune gradskog kolektora. Inicijativu je predao predsednik ovog udruženje Dragan Ristić koji je na konferenciji za medije povodom završetka projekta objasnio šta inicijativa obuhvata:

Zaključkom se takođe predviđa i obaveznost realizacije planova, izveštavanje institucija i javnosti kao i izdvajanje određenog procenta sredstava iz budžeta opštine za zaštitu prirode u svakoj godini. Nadamo se da će ova inicijativa koja je rezultat opsežnog istraživanja i procesa konsultacija stručne javnosti kroz okrugli sto i ukupne javnosti kroz anketiranje građana i online javnu raspravu naići na dobar prijem donosilaca odluka te da će je uvrstiti u dnevni red neke od narednih skupština a takođe da će se predložena zaštićena područja naći u konačnoj verziji novog Prostornog plana opštne čija je izrada pokrenuta 2020. godine.

rekao je Ristić.

Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” sproveden je u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Povezane objave