Slabo interesovanje građana za okrugli sto u okviru Javne rasprave povodom Plana kvaliteta vazduha

 Slabo interesovanje građana za okrugli sto u okviru Javne rasprave povodom Plana kvaliteta vazduha

Svega dve osobe – predstavnica udruženja građana Pridruži se i predstavnica kompanije Moravacem, odazvale su se pozivu organa lokalne samouprave i prisustvovale okruglom stolu održanom u okviru Javne rasprave povodom nacrta Plana kvaliteta vazduha u opštini Paraćin za period 2024-2029.

Nacrt Plana izradio je Institut Vatrogas iz Novog Sada, Opština Paraćin je u obavezi da izradi dokument o kvalitetu vazduha s obzirom na to da u Popovcu koncentracija PM čestica višestruko premašuje dozvoljene granične vrednosti, kao i broj dana sa prekoračenjima.

Prisutne su iznele sugestije i ukazale na manjkavost izrađenog dokumenta. Glavne zamerke odnose se na površan pristup izradi Plana, nepotkrepljenost terenskim analizama i izostavljanje mnoštvo faktora zagađenja vazduha na teritoriji opštine Paraćin.

Postoje, ovde između ostalog pojedini podaci o privredi gde je zapravo od privrednih subjekata ovde navedeno jako malo izdvojenih zagađivača. Ovde danas ima jako mnogo privrednih delatnosti i industrija koje se mogu svrstati u izvore zagađenja, na primer, nigde se ovde ne pominje kamenolom na Babi, prašina koja se tamo svakodnevno diže i činjenica da tamo prolazi 700 kamiona dnevno. Mi nemamo registar zagađivača i ne možemo ići obrnutim redom, moramo da počnemo od početka.

rekla je Aleksandra Punović iz UG Pridruži se.

I predstavnica fabrike cementa Moravacem iznela je neke od primedbi na Nacrt Plana kvaliteta vazduha:

Glavna primedba je činjenica da je opština Paraćin naručila i angažovala Zavod za javno zdravlje iz Ćuprije da radi merenja kvaliteta vazduha – vršena su merenja na par lokacija i u samom gradu i u Popovcu, ali ti rezultati isu deo Plana kvaliteta vazduha. Kada je Zavod radio merenja, radili su i analizu i sastav difuzne prašine – posebno na teške metale, ali nigde nemamo obradu toga na koji način i u kojoj meri to utiče na kvalitet vazduha.

istakla je Katarina Gligorijević, menadžer za zaštitu životne sredine kompanije Moravacem.

Na teritoriji Opštine Paraćin postoje svega dve automatske merne stanice – jedna u Popovcu, a druga u samom gradu, s tim što gradska ne pokazuje realnu sliku kvalitet vazduha jer ne obuhvata merenja PM čestica.

Nacrt Plana kvaliteta vazduha na javnoj raspravi je do 5. jula, do kada je moguće slati sugestije i predloge.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Upravi za investicije i održivi razvoj opštine Paraćin putem elektronske pošte na adresu: investicijeparacin@gmail.com ili na adresu Uprava za investicije i održivi razvoj, ul. Vladike Nikolaja Velimirovića br. 1, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha opštine Paraćin.

Povezane objave