SO Paraćin raspisala oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine

 SO Paraćin raspisala oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine

Rok za prijavu na oglas za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Paraćin je 13. jul u 15:30 u zgradi Opštinske uprave. Javno nadmetanje biće održano 21. jula. Oglas je raspisan za parcele na poljoprivrednom zeljištu u 34 katastarske opštine, čiji se kompletan spisak nalazi na ovom linku.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju:

  • fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu najmanje 3 godine sa prebivalištem na teritoriji lokalne samouprave koja je raspisala oglas najmanje 3 godine;
  • fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu najmanje 3 godine sa prebivalištem na teritoriji lokalne samouprave koja je raspisala oglas najmanje 3 godine, a čija se parcela graniči sa zemljištem u vlasništvu Republike Srbije koje je predmet nadmetanja;
  • pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu najmanje 3 godine koja su vlasnici najmanje 10 hektara u katastarskoj opštini na teritoriji lokalne samouprave koja je raspisala oglas

Sve detalje i potrebnu dokumentaciju za prijavu, zainteresovani mogu naći u dokumentu objavljenom na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Paraćin.

Povezane objave