Svetski dan osoba obolelih od dečije i cerebralne paralize

 Svetski dan osoba obolelih od dečije i cerebralne paralize

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Paraćin obeležava 6. oktobar – Svetski dan osoba obolelih od ove bolesti. Paraćinsko udruženje prvi put obeležava ovaj dan, a istovremeno obeležava 15 godina svog postojanja.

Cilj članova Društva za cerebralnu i dečiju paralizu je upoznavanje javnosti sa ovim oboljenjem, ali i sa problemima sa kojima se obolele osobe najčešće susreću. Aktivnosti članova ovog društva usmerene su na socijalizaciju i poboljšanje statusa osoba obolelih od cerebralne i dečije paralize.

Povezane objave