Trenažna gađanja na Pasuljanskim livadama do utorka

 Trenažna gađanja na Pasuljanskim livadama do utorka

foto: screenshot https://www.mod.gov.rs/

Pripadnici artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva malog dometa iz sastava Kopnene vojske izvodiće kontrolno-trenažna gađanja na aerodromu u Batajnici, kao i bojeva gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru na poligonu „Pasuljanske livade“, kada će njihova osposobljenost biti proverena u praksi, navodi se na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Gađanja će biti vršena od 13. do 17. maja u vremenu od 07-18h. Za saobraćaj će u tom vremenu biti zatvoreni putevi Sisevac-Velika Papratna, Pasuljanske livade-Troglan Bare-Mala Brezovica i Resavica-Nekudovo.

Iz zone opasnog područja je u to vreme neophodna evakuacija stanovništva i stoke. Granica opasnog područja biće obeležena velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima će biti postavljeni stražari čije se naredbe moraju poštovati. Završetak gađanja biće označen skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara. Nadležni upozoravaju građane da je strogo zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život, a pri nailasku na takva zrna, svako je dužan da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili komandu Vojske Srbije.

Svako ko pretrpi materijalnu štetu zbog aktivnosti gađanja, treba da dostavi prijavu Komandi korisnika poligona, najkasnije do 18. maja, do 12h. Prijave dostavljene nakon tog roka se neće uzimati u obzir. Komanda korisnika poligona će saopštiti datum, vreme i mesto sastanka Komisije za procenu pričinjene štete.

Povezane objave