U Drenovcu i Sikirici proglašena vanredna situacija

 U Drenovcu i Sikirici proglašena vanredna situacija

foto: M.S. Drenovac, 4. jun

Opštinski štab za vanredne situacije proglasio je na teritoriji mesnih zajednica Drenovac i Sikirica vanrednu situaciju.

Vanredna situacija se proglašava radi neposrednog rukovođenja i koordinacije subektima i snagama sistema smanjena rizika i upravljanju vanrednim situacijama, zaštite i spasavanja života i zdravlja ludi, i drugih štetnih vrednosti. – piše na sajtu Opštine Paraćin.

Vanredna situacija proglašava se i zbog otklanjanja posledica delova elementarne nepogode, poplave (koja je posledica pucanje brane na Jovanovačkoj reci), a koja je nanela veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim usevima u MZ Drenovac i Sikirica. 

O sprovođenju ove odluke staraće se opštinski štab za vanredne situacije opštine Paraćin u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, navodi se na portalu Opštine Paraćin.

Povezane objave