UG Pridruži se najavilo slanje pisama na 10 hiljada adresa građana opštine Paraćin

 UG Pridruži se najavilo slanje pisama na 10 hiljada adresa građana opštine Paraćin

Udruženje građana “Pridruži se” u prethodnom periodu sprovelo je istraživanje opštinske politike dodele sredstava udruženjima građana putem javnog konkursa. Kako kažu iz udruženja, obuhvatili su period od 2012. do 2022. godine, sa posebnim akcentom na konkurs 2021. godine, kao najnoviji.

 Analiza je obuhvatila promenu lokalnih propisa u posmatranom periodu, način dodele sredstava, ukupno dodeljena sredstva svim onim udruženjima koja su učestvovala na javnim konkursima, spisak svih udruženja koja su dobila sredstva iz budžeta u poslednjih deset godina.

Kad je reč o konkursu iz 2021. godine kao poslednjem okončanom i u vreme započinjanja anliza trenutno aktuelnom, analizirali smo i način izveštavanja o realizovanim projektima za svako pojedinačno udruženje. Sve prikupljene podatke objavili smo na našoj internet strani na adresi www.pridruzise.rs u odeljku “Transparentno”. Dostupni su svim građanima. Analizom smo došli do zaključka da postojeću proceduru treba unaprediti, budući da postoje nedostaci koji ozbiljno narušavaju načela transparentnosti. Predloge šta tačno u proceduri treba izmeniti takođe smo objavili na našoj internet strani.

kaže Dragan Ristić, predsednik UG Pridruži se.

Ristić je najavio narednu aktivnost ovog udruženja, s ciljem upoznavanja javnosti sa nalazima iz istraživanja – kako onim koji se odnose na statistiku vezanu za udruženja građana i budžetska sredstva, tako i onim koji se odnose na unapređenje postojeće procedure:

Poslaćemo na adresu 10 hiljada domaćinstava pismo sa izvodom iz ovog istraživanja u obliku flajera i tako informisati građane o projektu koji realizujemo i uputiti ih kako da dođu do više podataka na našoj internet strani.

Zašto se bavimo ovom temom?

​Udruženja građana su važna. Udruženja građana se bave temama i rešavaju probleme u našoj zajednici koji su obično van domašaja institucija lokale samouprave i države, koje su često na mnogo načina ograničene i ne mogu da efikasno izađu u susret građana.

objašnjava Ristić.

Upravo zbog tog značaja udruženja građana za lokalnu zajednicu, važno je da njihovo finansiranje iz opštinskog budžeta bude sprovođeno kroz transparentne i jasne procedure, odgovorno i pravedno, kaže predsednik UG Pridruži se.

Zato i želimo da u saradnji sa drugim udruženjima iz Paraćina i uz razumevanje donosilaca odluka u lokalnoj samoupravi sadašnji propisi u ovoj oblasti, za koje smo analizom i istraživanjem dokazali da imaju mane, budu unapređeni. Ovo unapređenje želimo da sprovedemo kroz konsultacije i dogovor, kroz učešće javnosti, pa je upravo ovo slanje 10 hiljada pisama na 10 hiljada adresa deo tog procesa – upoznavanje javnosti sa našim aktivnostima, upoznavanje sa potrebnom da se lokalne politike u ovoj oblasti unaprede, upućivanje grđana gde da nađu još informacija kako bi i sami mogli da učestvuju u ovom procesu komentarisanjem predloga novog Pravilnika koji ćemo uskoro izneti u javnost.

ističe Ristić.

Iz UG Pridruži se za sledeću nedelju najavljuju nove korake koje će preduzeti u cilju konsultovanja što šireg kruga zainteresovanih učesnika i među predstavnicima udruženja građana i među predstavnicima donosilaca odluka u lokalnoj samoupravi, o čemu će, kako kažu, informisati javnost narednih dana.

Povezane objave