UG Pridruži se najavljuje žalbu povereniku za pristup informacijama od javnog značaja

 UG Pridruži se najavljuje žalbu povereniku za pristup informacijama od javnog značaja

foto: UG Pridruži se

Opštinska uprava za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove ponovo je odbila da udruženju građana „Pridruži se“ dostavi kopije dokumentacije traženu po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, zbog ćega će, kako navode iz ovog udruženja, uputiti žalbu kancelariji poverenika za pristup informacijama od javnog značaja.

Tražena dokumentacija odnosi se na kriterijume i postupak podele novca udruženjima građana (važeći Pravilnik), rešenja o formiranju Komisija, listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, kao i način postupanja u slučaju vraćanja sredstava za prethodne četiri godine. Ovo udruženje dokumentaciju je tražilo zbog realizacije projekta „Transparentno iz budžeta“. Projekat je definisan u oblasti javnog zastupanja i politika i odobren u okviru grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou“.

Kao razlog za odbijanje navedena je preobimnost dokumentacije.

Podneli smo 32 pojedinačna zahteva da nam se dostave kopije projekata sa kojima su konkurisala udruženja koja su dobila sredstva od opštine 2021. godine. U svakom pojedinačnom slučaju nije reč o više od 10 strana teksta, što znači da je ukupno traženo kopiranje oko 320 strana dokumentacije, koja svakako mora biti uredno čuvana u arhivi Uprave po važećim propisima, lako dostupna. – kažu iz UG Pridruži se na svojoj fejsbuk stranici.

U odgovoru lica zaduženog za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja navodi se da u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove nema zaposlenih koji mogu obaviti taj posao ali da se u traćenu dokumentaciju može izvršiti uvid i da se ista kopira radnim danima od 12-14h.

Povezane objave