UG Pridruži se počinje projekat o transparentnosti trošenja novca iz budžeta

 UG Pridruži se počinje projekat o transparentnosti trošenja novca iz budžeta

„Transparentno trošenje sredstava iz budžeta“ naziv je projekta koji će u narednom periodu realizovati Udruženje građana „Pridruži se“, a koji će se odnositi na dodelu sredstava iz budžeta udruženjima građana, kažu na konferenciji za medije iz ovog udruženja.

U okviru ovog projekta udruženje će najpre sprovesti istraživanje načina dodele sredstava udruženjima građana na javnim konkursima koje sprovodi opština Paraćin.

Udruženja građana predstavljaju važan segment društva. Ne bave se partijskom politikom ali otvaraju važna društvena pitanja ili zadovoljavaju potrebe građana u oblastima u kojima to ne čini na pravi način država ili privatni sektor. Da bi udruženja građana uspešno funkcionisala često je potrebna pomoć zajednice. Lokalne vlasti finansiraju rad mnogih udruženja iz budžeta. Ovo je prirodna potreba i udruženja i lokalnih vlasti, jer udruženja na taj način izlaze u susret problemima građana, a lokalne vlasti rešavaju te probleme na način kako to inače ne bi mogle preko institucija.

ističe Dragan Ristić iz UG Pridruži se.

Na koji način se sredstva za udruženja dodeljuju u opštini Paraćin? Koja su pravila za dodelu ovih sredstava? Ko ih dodeljuje? Koji propisi se koriste? Ko ih donosi? Da li je ta dodela pravedna? Da li se i na koji način kontroliše upotreba sredstava. Kako se ove procedure mogu unaprediti? – neka su od pitanja kojima će se kroz projekat baviti UG Pridruži se, i to narednih godinu dana.

Ove godine opština je za finansiranje rada udruženja građana, ne računajući udruženja koja realizuju projekte u oblasti kulture, izdvojila 10 miliona i 600 hiljada dinara. Ovo su velika sredstva, dovoljna na primer za nabavku četiri kompletno opremljena vozila hitne pomoći ili za dva savremena aprata za ultrazvučnu dijagnostiku, asfaltiranje tri ili četiri seoske ulice. Važno je da građani znaju na koji način će biti upotrebljena. Namera udruženja je da u ovaj proces budu pozvani i uključeni donosioci odluka i kolege i koleginice iz drugih udrženja građana, da građanima budu dostavljeni predlozi unapređenja procedura, budu pitani za mišljenje i da onda konačan predlog novog pravilnika za dodelu sredstava udruženjima građana bude predložen donosiocima odluka.

objašnjava Ristić.

Projektom je predviđeno istraživanje sadašnjeg pravnog okvira i prakse opštinskih službi u dodeljivanju sredstava udruženjima. Cilj je, kako kažu iz udruženja, da realizacijom projekta doprinese transparentnijem i ekonomičnijem trošenju sredstava budžeta na korist građana i udruženja građana. O činjenicama koje su prikupljenje istraživanjima biće informisana javnost, kako „opšta“, pod kojom podrazumevaju sve zainteresovane građane, tako i ona na koju se tema projekta najviše odnosi – ostala udruženja građana i donosioce odluka.

Takođe je predviđeno da u saradnji sa donosiocima odluka i drugim udruženjima građana kroz dijalog i javnu raspravu bude predloženo unapređenje sadašnjeg pravnog okvira, što se pre svega odnosi na izmenu Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa (“Službeni list opštine Paraćin“ br.16/18). Konačni cilj jeste da se u ovom procesu izradi unapređeni predlog pomenutog Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa i da takav dokument bude dostavljen na usvajanje Skupštini Opštine Paraćin. Cilj unapređenja ovog dokumenta je unapređenje objektivnosti i transparentnosti procesa odlučivanja o finansiranju projekata udruženja građana iz opštinskog budžeta, što je svakako u interesu svih građana. Naravno, izrada boljeg Pravilnika posebno je u interesu samih udruženja građana, a postojanje jasnih, merljivih i proverljivih pravila finansiranja udruženja u interesu je i donosioca odluka u  lokalnoj samoupravi.

kaže Ristić.

Dragan Ristić ističe i to da se nada da će udruženje u ovom poslu uspeti da ostvari saradnju sa svim zaintresovanim stranama, kao i to da su početne aktivnosti preduzete i da će javnost o svemu biti redovno informisana.

Povezane objave