UG Pridruži se poziva građane da predlože plan zaštićenih zona u opštini

 UG Pridruži se poziva građane da predlože plan zaštićenih zona u opštini

UG Pridruži se pozvalo je građane da predlože novi plan zaštićenih područja u opštini Paraćin i da svoje predloge pošalju na mejl zastita@pridruzise.rs.

Ovo udruženje građana nedavno je objavilo Prostorni plan opštine Paraćin, uz pitanje upućeno stanovnicima Paraćina da li znaju koliko je oblasti na teritoriji Opštine Paraćin Prostornim planom opštine predviđeno da se proglasi zaštićenim područjima u skladu sa Zakonom o zašiti prirode, kao i da li znaju koliko je ovakvih oblasti posle decenije primene Prostornog plana zaista i zaštićeno donošenjem odgovarajućih propisa, a koliko je postupaka u toku.

Cilj je, kako kažu iz udruženja, pokrenuti diskusiju o tome da li izmenama Prostornog plana u budućnosti treba predvideti zaštitu još nekih vrednih prirodnih dobara u opštini, kako bi konačan predlog oblasti koje bi trebalo zaštititi bio upućen donosiocima odluka. 

Ove aktivnosti deo su projekta „Zaštitimo prirodu Paraćina“ koji Pridruži se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, a projekat finansira Evropska unija.

Povezane objave