UG Pridruži se predalo predlog Zaključka o planiranju i preduzimanju mara za zaštitu prirode

 UG Pridruži se predalo predlog Zaključka o planiranju i preduzimanju mara za zaštitu prirode

Nakon nekoliko meseci realizacije projekta Zaštitimo prirodu Paraćina, predsednik Udruženja građana Dragan Ristić predao je danas u ime ovog udruženja Skupštini opštine Paraćin predlog Zaključka o obaveznom planiranju i preduzimanju mera za zaštitu prirode pri izradi i realizaciji planske dokumentacije i izdvajanju sredstava za zaštitu prirode.

Predlog Zaključka odnosi se na obaveze Opštine prilikom izrade novih prostornih planova da zadrže sve do sada predviđene lokalitete za zaštitu, a osim toga Zaključak uključuje i nove predloge za zaštitu – Nikolin kladenac na planini Juhor, Spomenik prirode Dve lipe u Raševici, kao i područje lagune gradskog kolektora.

Inicijativu je podržao i Goran Marjanović, odbornik SO Paraćin koji jezvanično Skupštini opštine poslao ovaj predlog kao dopunu dnevnog reda skupštinske sednice.

Ovaj tekst je plaćeni sadržaj. Projekat finansira Evropska unija kroz program EU za tebe.

Povezane objave