UG Pridruži se započelo realizaciju projekta „Izvor reke za sve nas“

 UG Pridruži se započelo realizaciju projekta „Izvor reke za sve nas“

foto: UG Pridruži se

Udruženje građana Pridruži se uputilo je odbornicima, članovima opštinskog veća, članovima opštinskog Zelenog saveta pismo kojim ih obaveštava o ciljevima započetog projekta koji nosi naziv „Izvor reke za sve nas“. Kroz projekat će biti analizirano postojeće stanje na terenu a koje se odnosi na tok reke Crnice u Sisevcu, pristup izvorištu, planskim dokumentima koja regulišu prostor toka i izvoršta reke Crnice i njihovu primenu.

Projektom „Izvor reke za sve nas“ nameravamo da u saradnji sa svim zainteresovanim akterima – građanima, donosiocima odluka, preduzetnicima koji se bave turizmom i vlasnicima parcela koje okružuju izvor Crnice, kroz izmenu lokalnih propisa i planske dokumentacije, dođemo do rešenja koje će biti od koristi za sve.

foto: UG Pridruži se

Kako iz udruženja objašnjavaju, cilj projekta je da se nakon sprovedenog istraživanja i prikupljanja potrebne dokumentacije predloži unapređenje/izmena planske dokumentacije za područje naselja Sisevac, kako bi se svim građanima, pod jednakim uslovima i bez diskriminacije, obezbedio pristup obalama i izvorištu reke Crnice, pri čemu će takvo rešenje biti lako sprovodljivo za donosioce odluka, a od koristi za vlasnike parcela koje okružuju izvorište i preduzetnike koji se bave turizmom u Sisevcu.

Nadamo se da ćemo tokom realizacije projekta moći da računamo na podršku donosioca odluka u lokalnoj samoupavi budući da imamo zajednički cilj – unapređenje zaštite prirode na teritoriji naše opštine u interesu svih građana. – kažu iz UG Pridruži se.

Projekat u okviru programa Istraži-osnaži podržava Trag fondacija i Ambasada Velike Britanije u Beogradu.

foto: UG Pridruži se

Povezane objave