Uvid u birački spisak u Opštini do 18. marta

 Uvid u birački spisak u Opštini do 18. marta

foto: arhiva

Uvid u birački spisak građani opštine Paraćin mogu izvršiti do 18. marta u kancelariji br. 5 Opštinske uprave. Uvid se obavlja unošenjem jedinstvenog matičnog broja, s ciljem provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahteve za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Paraćin mogu podneti Opštinskoj upravi za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin radnim danima od 7:30 do 15:30, a neradnim danima od 9 do 14 sati, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 18. marta u ponoć.

Uvid u jedinstveni birački spisak moguće je izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Povezane objave