VOJNA GAĐANJA NA PASULJANSKIM LIVADAMA od danas do 30. avgusta

 VOJNA GAĐANJA NA PASULJANSKIM LIVADAMA od danas do 30. avgusta

foto: screenshot Vojska Srbije

Od danas do 30. avgusta u periodu od 07-21h na Pasuljanskim livadama biće izvođena gađanja Vojske Srbije, te je strogo zabranjeno kretanje, zadržavanje i boravak ljudi na ovom prostoru, a naložena je i evakuacija stoke.

Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima će biti postavljeni stražari čije se naredbe moraju poštovati. Završetak gađanja biće označen skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara. Strogo je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život a pri nailasku na takva zrna, svako je dužan da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu Komandu Vojske Srbije

Povezane objave