17 strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja na planini Baba

 17 strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja na planini Baba

foto: Miloš Jovanović

Prema podacima dostupnim u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, na području planine Baba ima 17 strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja – 5 iz grupe beskičmenjaka, 7 vrsta ptica, 4 vrste biljaka, a tu je i jedna vrsta gmizavaca (Ablepharus kitaibelii).

podaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije

Osim toga, prema dostupnim podacima kojima raspolaže Zavod, na ovom području nalazi se i 6 zaštićenih vrsta ptica, 10 zaštićenih vrsta biljaka i jedna zaštićena vrsta sisara – vuk Canis lupus.

podaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije

Područje planine Baba je u ranijem periodu bilo tema istraživanja za potrebe realizacije projekata s ciljem uspostavljanja ekološke mreže Srbije. Takođe, Zavod raspolaže podacima o prioritetnim tipovima staništa od značaja za zaštitu na osnovu Pravilnika o kriterijumima za izdavanje tipova staništa, o tipovima staništa osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim, kao i o merama zaštite za njihovo očuvanje, a koji su evidentirani na prostoru planine Baba. To su Šume sladuna i cera (Nacionalni status ugroženosti: FRAG B – fragilno stanište usled slabe i spore obnovljivosti/ REP – Reprezentativno stanište Srbije ) i Suve karbonatne livade i kamenjari ( Nacionalni status ugroženosti: END – stanište dominantno izgrađeno od endemičnih vrsta biljaka/ FRAG A – fragilno stanište usled funkcionalne nepostojanosti i osetljivosti na degradaciju).

Povezane objave