Crveni krst Srbije i Paraćina obeležio 147 godina postojanja

 Crveni krst Srbije i Paraćina obeležio 147 godina postojanja

Dvadesetpetog januara po starom kalendaru, odnosno 6. februara po novom, 1876. godine na inicijativu dr Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta. Neposredan povod nastanka Srpkog Društva Crvenog krsta bilo je stradanje izbeglica posle hercegovačkog ustanka i potreba pružanja pomoći ugroženom, izbeglom stanovništvu.

U godini osnivanja, Srpsko Društvo Crvenog krsta okupilo je oko 2000 članova i osnovalo je 35 pododbora u zemlji, između ostalog i u Paraćinu. Tim povodom, danas je u crkvi Svete Trojice u Paraćinu održan moleban i položen je venac prvom predsedniku Crvenog krsta Paraćin, svešteniku Lazaru S. Protiću.

Rad Društva u prvo vreme bio je usmeren na prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava, organizovanje bolnica, obuku dobrovoljnih bolničarki, nabavku sanitetskog materijala, angažovanju lekara i pružao je veliku pomoć vojnom sanitetu.

Odmah po formiranju pododbora u Paraćinu kojim je predsedavao Lazar S. Protić, otpočelo je prikupljanje stvari koje su bile potrebne vojsci koja je tuda prolazila i zadržavala se. Tu se nalazio glavni društveni depo za skladištenje stvari iz kog su se snabdevale sve obližnje bolnice. Jedna od ratnih bolnica bila je i u Paraćinu, gde su mnogi vojnici dopremani sa ratišta na lečenje i zbrinjavanje. U to vreme veliki je broj ruskih dobrovoljaca bio na našim prostorima, među kojima je i mnogo oficira na čelu sa generalom Černjajevim. U pomenutoj bolnici u Paraćinu čiji je osnivač bio doktor Semeško, kao ranjeni ruski dobrovoljac, nalazio se i N.N. Rajevski tj. grof Vronski, junak iz Tolstojevog romana “Ana Karenjina“. Bolnica je bila smeštena u prvoj višespratnoj zgradi Petra Ružića, viđenog građanina paraćinske varoši (današnja zgrada Zavičajnog muzeja u Paraćinu).

Crveni krst Srbije danas je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija i jedino nacionalno društvo u Republici Srbiji. Svoje programske aktivnosti realizuje zahvaljujući pomoći 60.000 volontera i stručnom angažovanju 800 zaposlenih u mreži Crvenog krsta Srbije. Ova organizacija u saradnji sa donatorima realizuje 64 različita programa.

Misija Crvenog krsta Srbije je da pruža pomoć ugroženim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća, spasava ugrožene živote i zdravlje ljudi i širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, da preventivno deluje i prosvećuje građane u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i unapređuje humanitarne vrednosti u društvu i, u slučaju stanja potreba, pruža socijalnu zaštitu i zbrinjavanje.

U obavljanju poslova usmerenih na ostvarivanju cilja i izvršavanje svojih zadataka, nacionalno društvo deluje u skladu sa osnovnim principima na kojima počiva i čitava ova organizacija na svetskom nivou, a to su:

humanost,
nepristrasnost,
neutralnost,
nezavisnost,
dobrovoljnost,
jedinstvo i
univerzalnost.

6. februar uvek je dan kada volonteri Crvenog krsta širom Srbije skreću pažnju javnosti na misiju ove organizacije kako u ratnim, tako i mirnodopskim uslovima i podsećaju nas na principe koji su temelj Crvenog krsta.

Povezane objave