DOK SPROVEO ISTRAŽIVANJE MEĐU MLADIMA U PARAĆINU – šta treba menjati kada su u pitanju besplatni sadržaji za mlade?

 DOK SPROVEO ISTRAŽIVANJE MEĐU MLADIMA U PARAĆINU – šta treba menjati kada su u pitanju besplatni sadržaji za mlade?

foto: screenshot Instagram/DOK Drenovački omladinski klub

Drenovački omladinski klub sproveo je anketu među mladima u Paraćinu o njihovim stavovima i potrebama kada su u pitanju oblasti neformalno obrazovanje ( mentalno zdravlje, jezici, karijerne veštine…) kultura i umetnost, slobodno vreme.

U istrazivanju učestvovalo je 412 mladih sa teritroije opštine Paraćin, od toga 24,4% iz Paraćina a 75,6% iz sela u našoj opštini. Obuhvaćen je uzrast od 15 do 30 godina, i to: 15-19 godina 73,2% ispitanika, 20-25 godina 14,6% ispitanika i 26-30 godina 12,2% ispitanika.

70% ispitanika postojeći besplatan sadržaj za mlade u opštini Paraćin ocenilo je prosečnom ili ocenom nižom od prosečne, a čak 31,7% njih dalo je najnižu ocenu.

Prvi deo istraživanja odnosio se upravo na postojeći sadržaj u Paraćinu, gde su na skali od 1 do 10 ocenjivali sadžaj. Pitanje je bilo: Koliko su aktivnosti u Paraćinu prilagođene potrebama mladih i da li uopšte postoje. Ocena 1 znači da nisu prilagođene mladima ili da ne postoje, dok 10 označava da su prilagođene potrebama mladih.

Evo rezultata po kategorijama:

Mladi su imali i polje da dodaju komentar, a najčešći komentari bili su u vezi sa promocijom aktivnosti koje postoje. Kažu da događaji, predstave i ostali sadržaji nisu dovoljno ispromovisani.

U nastavku ankete DOK je ispitanike upitao kojih 5 od 17 ponuđenih tema/aktivnosti/radionica bi posećivali ukoliko bi se organizovali u narednom periodu. Prema rezultatima, najviše njih bilo je zainetesovano za radionice mentalnog zdravlja – 48,8%, a isto toliko njih zainteresovano je i za radionice stranih jezika. Čak 39% ispitanih mladih pohađalo bi radionice plesa, a radionice slikarstva njih oko 29%.

Grupni razgovori sa psihologom ili psihoterapeutom interesuju 36,6% ispitanika, radionice na temu zapošljavanja( pisanje CV-a, motivacionog pisma i sl.) njih 31,7% , za radionice na temu zdravih životnih navika zainteresovano je 31,7% ispitanika, za radionice na temu nasilja i diskriminacije 24,4%. Radionice glume i književne večeri interesuju 22% ispitanika. 19,5% njih učestvovalo bi na radionicama na temu upotrebe i uticaja društvenih mreža, a isti toliki procenat anketiranih zainteresovan je za debate na različite teme.

Rezultati pokazuju i da većinu mladih ne interesuje volontiranje – na pitanje da li bi želeli/e da volontiraju(edukuju vršnjake/inje kroz radionice i druge formate, ili pokrenu neke volonterske akcije) njih 24,4% odgovorilo je da želi, 14,6% ne zna šta bi volontiranje značilo, ali je zainteresovano da sazna više o tome, dok čak 61% mladih ne interesuje volontiranje.

Ovo istraživanje deo je projekta „Glas mladih“ koji je podržan u okviru Zlman-ovog fonda za mlade, a sprovodi ga Zaječarska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.

Povezane objave