Građanski pokret uputio pismo donosiocima odluka u paraćinskoj Opštini

 Građanski pokret uputio pismo donosiocima odluka u paraćinskoj Opštini

Udruženje građana Građanski pokret – slobodan izbor pismima je obavestilo donosioce odluka u paraćinskoj Opštini o toku projekta “Centar okupljanja” a koji se odnosi na formiranje namenski uređenog prostora za realizaciju aktivnosti paraćinskih udruženja.

Na našoj internet strani objavljeno kompletno istraživanje lokalnih politika koje se odnose na uslove rade udruženja građana kao i konkretan predlog politike koja bi ukoliko bude usvojena po našem mišljenju unapredila rad udruženja u Paraćinu. Pismom smo dali i konkretne preporuke koja se odnose na pomenute politike a takođe smo obavestili donosioce odluka da ćemo u vezi predloga izmena politika organizovati i okrugli sto i javnu raspravu na društvenim mrežama, a da ćemo potom finalnu verziju izmene politika uputiti nadležnim institucijama.

Projekat “Centar okupljanja” je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. 

Ovaj tekst je plaćeni sadržaj.

Povezane objave