Mostovi na Crnici kroz čitav vek – na keju narednih mesec dana izložba „Priča o starom mostu“

 Mostovi na Crnici kroz čitav vek – na keju narednih mesec dana izložba „Priča o starom mostu“

Istorijat mostova u prethodnih sto godina u Paraćinu prikazan na panoima duž Gradskog keja čini postavku izložbe paraćinskog Zavičajnog muzeja koja nosi naziv „Priča o starom mostu“. Izložba se sastoji od 18 panoa na kojima su prikazani razglednice, stari novinski članci i fotografije koje svedoče o veku mostova u centru grada na Crnici.

O izložbi je govorio direktor Zavičajnog muzeja Branislav Stojanović.

Povezane objave