Od utorka prijava za subvencije za komunalne usluge

 Od utorka prijava za subvencije za komunalne usluge

foto: screenshot youtube/ Kanal M

Centar za socijalni rad u Paraćinu i ove godine dodeljuje subvencije za komunalne usluge, odnosno za utrošenu vodu i naknadu za iznošenje smeća u iznosu od 30, odnosno 90%. Građani zahteve mogu podneti od sutra u prostorijama Centra.

Pravo na subvencije od 90% imaju korisnici minimalne penzije koji žive sami, zatim korisnici novčane socijalne pomoći preko Centra za socijalni rad, korisnici prava na tuđu negu i pomoć, invalidsko-boračke zaštite, pojedinac ili porodice koje ostvaruju prihod do iznosa socijalne novčane pomoći, kao i radno sposobna lica bez stvarnih prihoda prema stručnoj proceni Centra za socijalni rad uz mogućnost volontiranja. 

Pravo na subvencije u iznosu od 30% imaju korisnici dečijeg dodatka, korisnici tuđe nege i pomoći koje ostvaruju preko PIO fonda, domaćinstva u kojima je bar jedno lice nezaposleno, ima penzionera ili ne plaćaju godišnji porez na dohodak građana.

Povezane objave