Okrutno ponašanje ekipe Avenije MB koja sprovodi hvatanje pasa lutalica na teritoriji Opštine Paraćin

 Okrutno ponašanje ekipe Avenije MB koja sprovodi hvatanje pasa lutalica na teritoriji Opštine Paraćin

foto: screenshot facebook.com/Mi svi iz Paraćina

Na društvenim mrežama juče je osvanuo snimak iz Paraćina, gde je tokom dana trajala akcija „zbrinjavanja“ pasa lutalica. U centru grada, ulici Kralja Petra I, ekipa na terenu kompanije MB iz Vrnjačke Banje kojoj su povereni ovi poslovi usnimljena je kako prilikom hvatanja psa nasilno ga ubacuje u prikolicu pri čemu mu je glava udarena u metalni deo prikolice.

Osim nasilnog tretmana koji trpe uhvaćene životinje, građane brine i to što nakon akcija koje se redovno dešavaju dva puta mesečno u opštini ostaje veliki broj pasa lutalica, te su novi slučajevi njihovog cirkulisanja u gradu zabeleženi već danas, dan posle obavljene akcije od strane kompanije koja je zadužena za njihovo zbrinjavanje.

Prema podacima koje je na sednici Zelenog saveta izneo član Saveta Vladan Vugdelija, Opština je za 5 godina kompaniji Avenija MB iz Vrnjačke Banje isplatila oko 39 miliona dinara za poslove zbrinjavanja pasa lutalica. Vugdelija je izrazio sumnju da je saradnja sa Avenijom MB delotvorna i predložio da Opština razmisli o otvaranju prihvatilišta, s obzirom na veliki novac koji se iz budžeta izdvaja za usluge koje ova kompanija pruža, ali i velike kazne koje Opština snosi prilikom ujeda psa lutalica koje se isplaćuju građanima.

Ja sam 2017. godine došao do podatka iz JKP-a da je tog i tog dana uhvaćeno 98 pasa na teritoriji opštine Paraćin. Slučajno se desilo da se kod njih Republička inspekcija pojavila dan ili dva posle toga i popisala 23 psa iz Paraćina. I ne sumnjam da se to dešavalo i pre i da su oni naplaćivali koliko su potpisali, a problemi se ne rešavaju uopšte. Mi smo za 5 godina Aveniji dali 39 miliona dinara. Ovih 39 miliona i eto su uslovi za prihvatilište.

rekao je tada Vugdelija.

Potpredsednik Zelenog saveta Saša Ružić predložio je da ovim povodom sledećoj sednici prisustvuje direktor Javnog komunalnog preduzeća Crnica Paraćin koje je nadležno za poslove zoohigijene, te da ova tema bude detaljno razrađena u saradnji sa nadležnim preduzećem koje obavlja poslove zoohigijene, sa čime su se saglasili i ostali članovi Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Član 66 Zakona o dobrobiti životinja

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi prihvatilište ako na svojoj teritoriji ima napuštenih životinja. 

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi prikupljanje, prevoz i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, kao i da im pruži pomoć, brigu i smeštaj u prihvatilište u skladu sa ovim zakonom. 

Prilikom prikupljanja i prevoza napuštenih i izgubljenih životinja sa životinjom se mora postupati tako da se prouzrokuje najmanji stepen bola, patnje, straha i stresa za životinju. 

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da napuštenim i izgubljenim životinjama koje su bolesne ili povređene obezbedi odgovarajuću veterinarsku pomoć, a da za neizlečivo bolesne ili povređene životinje obezbedi lišavanje života u skladu sa ovim zakonom. 

Ministar propisuje način i sredstva za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, kao i način prevoza i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Povezane objave