Ovog vikenda obuka volontera Crvenog krsta u programu prevencije trgovine ljudima

 Ovog vikenda obuka volontera Crvenog krsta u programu prevencije trgovine ljudima

U prostorijama paraćinskog Crvenog krsta u toku je obuka za edukatore u programu prevencije trgovine ljudima koji sprovodi Crveni krst Srbije. Obuku održavaju licencirani treneri Crvenog krsta Srbije.

Nadamo se da će naši volonteri iz omladine Crvenog krsta Paraćin uspešno savladati obuku a kasnije svoje znanje prenositi svojim vršnjacima u školama na teritoriji naše opštine. – kažu iz Crvenog krsta Paraćin.

Prevencija je vrlo bitan faktor u sprečavanju trgovine ljudima, a s obzirom na to da su deca najosetljivija kategorija, prevashodno treba da bude usmerena na njih. Upravo u tome je značaj ove obuke, jer će omladinci CK biti osposobljeni da budu vršnjački edukatori.

Trgovinu ljudima gotovo uvek prate fizičko nasilje i tortura, pretnje i ucene, čime se ugrožavaju prava na život, dostojanstvo,integritet, slobodu i bezbednost, kao i sloboda odlučivanja. Najčešći oblici su: seksualno iskorišćavanje, radna eksploatacija, prinudni brak, lažno usvajanje, prinudno prosjačenje, korišćenje u oružanim sukobima, prinuda na vršenje krivičnih dela i trgovina organima.

Povezane objave