Pismo donosiocima odluka sa preporukom o izmeni odluke o proglašenju zaštićenog područja „Spomenik prirode vrelo Grze“

 Pismo donosiocima odluka sa preporukom o izmeni odluke o proglašenju zaštićenog područja „Spomenik prirode vrelo Grze“

UG Pridruži se održalo je konferenciju povodom završetka projekta „Štitimo li vrelo Grze“ i predaje pisama donosiocima odluke u Opštini Paraćin sa nacrtom odluke o izmeni odluke o proglašenju zaštićenog područja „Spomenik prirode vrelo Grze“ koji uključuje preporuke do kojih je ovo udruženje kroz istraživanje i analizu obavljenu tokom trajanja projekta.

Analizom je dato pet preporuka, od kojih je tri – promena upravljača zaštićenog područja, formiranje čuvarske službe, propisivanje načina izveštavanja i planiranja moguće postići izmenom Odluka o proglašnju zaštićenog područja. Preporuka da se do kraja 2023. godine donese novi Plan upravljanja predstavlja obavezu po članu 52. Zakona o zaštiti prirode te u tom smislu ova preporuka može biti pre svega podsetnik za upravljača. Ipak ima prostora da se izmenom Odluke nametnu jasni rokovi u kojima treba doneti novi Plan.

kaže Dragan Ristić iz UG Pridruži se.

Osim ovoga, analizom su date sledeće preporuke za unapređenje propisa koji se odnose na zaštićeno područje, kaže Ristić:

  • promena upravljača zaštićenog područja – zbog neadekvatnog kapaciteta i širokog spektra aktivnosti, uz relativno skroman budžet, potrebno je promeniti upravljača zaštićenog područja i umesto Turističke organizacije odrediti JKP Crnica za upravljača.
  • formiranje čuvarske službe – neophodno je da bi se sačuvalo zaštićeno područje u uslovima velikog pritiska turista/izletnika. Pored investicija u obnovu inventara ovo je najvažniji korak i bilo bi dobro da se izmenom lokalnih propisa upravljač obaveže da u određenom roku sprovede formiranje čuvarske službe.
  • propisati način izveštavanja i planiranja – propisati formu godišnjeg programa upravljanjem zaštićenim područjem i izveštaja o izvršenju godišnjeg programa upravljanja kako bi se obezbedila transparentnost i preciznost u planiranju i obaveštavanju javnosti o sprovođenju planiranog. Ovi dokumenti treba da imaju formu finansijskog plana, kao i kvantitativni deo kojim se tačno precizira obim sprovedenih aktivnosti.

Preporuka koja se odnosi na izdvajanje sredstava za obnovu inventara predstavlja predlog izmene odluke o budžetu, međutim, osim načelnog stava da sredstva treba izdvojiti za pripremu predloga izmene ove odluke bilo bi potrebno izraditi i predmer i predračun potrebnih radova, što svakako prevazilazi kapacitete udruženja koje realizuje projekat i nemamo zaposlene stručnjake potrebnih struka koji mogu da sagledaju ovu problematiku. S druge strane opština ima u svojim službama sasvim dovoljno zaposlenih odgovarajućih struka koji mogu izvrštiti uvid u stanje na terenu i pripremiti potrebne podatke za potrebne izmene odluke o budžetu.

dodaje Ristić.

UG Pridruži se kroz projekat „Štitimo li vrelo Grze“ analiziralo je trenutno stanje na terenu kada je u pitanju zaštićeno područje Vrelo Grze i na osnovu toga, uz sugestije struke i javnosti, formiralo nacrt izmene odluke o proglašenju zaštićenog područja „Spomenik prirode vrelo Grze“, o čemu je putem pisama obavestilo čelnike lokalne samouprave.

Povezane objave