PITALI STE – zašto stižu drastično uvećani računi za struju? Ovo su mogući odgovori

 PITALI STE – zašto stižu drastično uvećani računi za struju? Ovo su mogući odgovori

U okviru težnje da budemo u službi građana opštine Paraćin pitali smo vas koje teme su vama bitne i u narednom periodu obrađivaćemo pristigle predloge. Mnogo građana se javilo sa pitanjem: zašto su za avgust računi za struju drastično veći nego prethodnih meseci.

Iz „EPS Snabdevanje“ objašnjavaju da fakturišu račune na osnovu očitanih stanja potrošenih kilovat-sati koja snabdevaču dostavlja nadležna funkcija Operatora distributivnog sistema Elektrodistribucije Srbije, kako je to propisano odredbama Zakona o energetici.

Iako je uobičajeno da tokom toplih dana računi za struju svakog leta „skoče“ za oko 20 odsto, ukoliko su vam računi samo za prethodni mesec mnogo veći nego recimo julski, razlog može biti pogrešno očitano stanje na brojilu. Naime, pored radnika EPS-a, stanje u domaćinstvima očitavaju i treća lica, odnosno firme koje Elekrodistribucija angažuje za očitavanje brojila, a neretko se dešavaju greške zbog kojih su računi po obračunu veći.

Zahtev za reklamaciju

Nezadovoljni potrošači mogu podneti reklamaciju EPS AD Beograd putem elektronske pošte na mejl adresu reklamacije@eps.rs, pozivanjem kontakt centra na broj 0800-111-202 (besplatan telefonski broj) ili lično na adresi navedenoj na svakom računu za električnu energiju. U dopisu treba zatražiti izveštaj o očitavanjima struje za poslednjih 6 meseci (ili od početka godine), sa obaveznim pitanjem kog datuma je vršeno očitavanje i koja su bila stanja kilovata na strujomeru posle prijema reklamacije na očitano stanje, kažu iz organizacije potrošača Efektiva.

Nadležne službe po prijemu reklamacije upućuju zahtev za proveru očitanih stanja i odmah po prijemu izveštaja sa terena dostavljaju zvaničan odgovor podnosiocu reklamacije. Ako se prilikom kontrole utvrdi nepravilnost već registrovanih podataka, oni će biti ispravljeni za obračunski period i o tome će biti obavešten snabdevač koji je dužan da po dostavljenom obaveštenju postupi i uradi eventualnu korekciju izdatog računa. U odgovoru na reklamaciju mora jasno da stoji da li se ona prihvata ili ne.

Bitno je znati da prema Zakonu o zaštiti potrošača, ukoliko kupac ne dobije odgovor i konkretan razlog zbog čega je račun veći, nije u obavezi da ga plati. isto tako, ukoliko EPS u odgovoru navede da nije nadležan i uputi na firmu koja vrši merenje, kupac nije dužan da sa tom firmom komunicira jer sa njom nema ugovorni odnos. Takav odgovor treba proslediti Tržišnoj inspekciji.

Rok da EPS odgovori na reklamaciju je 8 radnih dana. U slučaju da EPS odbije reklamaciju potrošača, ona se dalje može rešavati pokretanjem sudskog postupka.

Povezane objave