Platforma za sigurnije škole i vrtiće Crvenog krsta i Erasmus+ programa

 Platforma za sigurnije škole i vrtiće Crvenog krsta i Erasmus+ programa

foto: Crveni krst Paraćin

S ciljem kontinuiranog rada na izgradnji kulture bezbednosti i otpornosti zajednica, ka smanjenju rizika i ublažavanju posledice od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti, Crveni krst Srbije je uz podršku Erasmus+ programa izgradio platformu za sigurnije škole i vrtiće.

Platforma za sigurnije škole i vrtiće omogućava pristup prosvetnim radnicima edukativnim materijalima, radionicama i listama za proveru iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa, prve pomoći i opšte prevencije i bezbednosti. Primenom ovih materijala i realizacijom aktivnosti uz podršku Crvenog krsta i drugih organizacija, škole i vrtići vremenom postaju sigurnije i otpornije. Realizacijom aktivnosti škole i vrtići stiču određene poene koji ih kandiduju da u periodu od maksimalno godinu dana dobiju plaketu ,,Sigurnija škola’’ / ,,Sigurniji vrtić’’.


Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Crveni krst poziva škole i vrtiće koje žele više da saznaju o platformi da prijave svoje učešće na informativnom sastanku koji će se održati 31. oktobra putem interneta. Sve zainteresovane škole i vrtići mogu da prijave svoje učešće popunjavanjem prijave koja se nalazi na ovom linku.

Povezane objave