Saopštenje UG Pridruži se

 Saopštenje UG Pridruži se

UG Pridruži se, u okviru realizacije projekta Zaštitimo prirodu Paraćina, zahtevom pristupu informacijama od javnog značaja zatražilo je da Turistička organizacija Paraćin kao upravljač zaštićenog područja „Vrelo Grze“ dostavi dokaz da su godišnji planovi upravljanja i izveštaji o upravljanju usvajani od strane nadležnog organa lokalne samouprave. Turistička organizacija, kako kažu iz udruženja, dostavila je odluke upravnog odbora o usvajanju izveštaja i programa, a Pridruži se je, s tim u vezi izdalo saopštenje:

Turistička organizacija nam je dostavila odluke upravnog odbora o usvajanju izveštaja i programa. Prethodno smo takođe od Turističke organizacije dobili odgovor da „nigde nije propisano u kojim se rokovima godišnji i programi moraju dostaviti nadležnom organu“. Iz navedenih odgovora jasno je da Turistička organizacija nije postupala po zakonu. Naime, članom 54. Zakona o zaštiti prirode je propisano: „Planovi upravljanja iz st. 1, 2. i 3. ovog člana ostvaruju se godišnjim programima upravljanja, na koje saglasnost daje Ministarstvo, organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg programa za prethodnu godinu upravljač dostavlja nadležnom organu do 15. decembra tekuće godine, godišnji program upravljanja za narednu godinu upravljač dostavlja nadležnom organu do 15. novembra tekuće godine, a izveštaj o ostvarivanju plana upravljanja iz člana 52. ovog zakona najkasnije 60 dana pre isteka perioda za koji je plan donet.“ Iz odgovora koje smo dobili (Opštinska uprava za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove je odbila da nam da odgovor na isto pitanje) proizilazi da programe i izveštaje nije usvajao nadležni organ lokalne samouprave zadužen za životnu sredinu (to svakako nije upravni odbor Turističke organizacije) i da oni sudeći prema datumima u ovoj objavi svakako nisu dostavljani u zakonskom roku. Nije reč o dramatičnim prekršajima, ali jeste reč o praksi koja ukazuje na ukupan odnos prema zaštiti prirode i poznavanju propisa propisa od strane nadležnih institucija u Opštini Paraćin. – navode iz udruženja.

Ovaj tekst je plaćeni sadržaj. Projekat finansira Evropska unija kroz program EU za tebe.

Povezane objave