TRGOVINA LJUDIMA JEDNA OD TRI NAJPROFITABILNIJE KRIMINALNE AKTIVNOSTI

 TRGOVINA LJUDIMA JEDNA OD TRI NAJPROFITABILNIJE KRIMINALNE AKTIVNOSTI

Podelom flajera i razgovorom sa građanima paraćinski Crveni krst danas je obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Evropska komisija 2007. godine 18. oktobar proglasila je Evropskim danom borbe protiv trgovine ljudima, s ciljem da se podigne svest javnosti o ovoj problematici.

Crveni krst se priključio inicijativi obeležavanja Evropskog dana protiv trgovine ljudima jer je u pitanju globalni problem. Trgovina ljudima je oblik modernog ropstva i zloupotreba ljudskih bića i podrazumeva povredu njihovih osnovnih ljudiskih prava radi sticanja materijalne koristi. O tome koliko je trgovina ljudima profitabilna govori činjenica da je svrstana među tri najprofitabilnije krimenalne aktivnosti, uz trgovinu oružjem i drogom.

rekao je Miroslav Mitrović, referent programskih aktivnosti Crvenog krsta Paraćin.

Trgovinu ljudima gotovo uvek prate fizičko nasilje i tortura, pretnje i ucene, čime se ugrožavaju prava na život, dostojanstvo,integritet, slobodu i bezbednost, kao i sloboda odlučivanja. Najčešći oblici su: seksualno iskorišćavanje, radna eksploatacija, prinudni brak, lažno usvajanje, prinudno prosjačenje, korišćenje u oružanim sukobima, prinuda na vršenje krivičnih dela i trgovina organima.

Prevencija je vrlo bitan faktor u sprečavanju trgovine ljudima, a ovo nije jedina aktivnost kojom će se Crveni krst Paraćin posvetiti ovoj temi:

U narednom periodu u paraćinskim osnovnim i srednjim školama organizovaćemo predavanja za decu sa ovom tematikom jer su deca najosetljivija kategorija i najlakše je njimamanipulisati te lako mogu postati žrtve trgovine ljudima.

ističe Miroslav Mitrović, referent programskih aktivnosti Crvenog krsta Paraćin.

Povezane objave